service-icon-3

Medische behandelingen

Dermatologie is die tak van de geneeskunde die zich richt op de huid en huidaandoeningen. Dit kan gaan om een onschuldige, maar ontsierende huidaandoening zoals acne of om een levensbedreigende huidaandoening waarbij een goede, snelle en correcte detectie nodig is. In dit laatste geval denken we aan huidtumoren. Op deze website kan u heel wat informatie terugvinden omtrent verschillende huidaandoeningen. Daarnaast staat Dr Mestdagh steeds klaar als dermatoloog om u te helpen in de medisch dermatologische aanpak van uw huidaandoening.

Wilt u meer weten over onze esthetische behandelingen?

In alle zachtheid en respect

Uw dermatoloog Dr Mestdagh behandelt u in alle zachtheid, omdat ze een zachte aanpak belangrijk vindt waarin respect voor de patiënt voorop staat. U voelt zich begrepen en gerespecteerd, omdat u meegenomen wordt in de aanpak van de behandeling. In samenspraak wordt er een bepaalde dermatologische behandeling opgestart op basis van de deskundigheid van dermatoloog Dr Mestdagh en uw eigen behoeften. Dr Mestdagh neemt voldoende tijd om naar u te luisteren, maar ook om de voorgestelde behandeling duidelijk te doorlopen. Uw dermatoloog Dr Mestdagh staat klaar om u bij te staan met de nodige informatie en de nodige zorg.

Bovendien reflecteert haar zachte aanpak ook in de technieken die ze hanteert om uw huid de beste en meest zachte zorgen te geven. Dr Mestdagh gaat mee in de meest moderne wetenschappelijke ontwikkelingen, en houdt daarin steeds oog voor u als patiënt.

U, als patiënt, staat centraal bij dermatoloog Dr Mestdagh. Geen harde aanpak, maar een aanpak die gebaseerd is op vertrouwen en vriendelijkheid. Een houding waarmee Dr Mestdagh als dermatoloog zich 100% inzet om er voor haar patiënten te zijn!

Concreet betekent dit dat uw dermatoloog dr Mestdagh voldoende tijd inbouwt om naar uw verhaal te luisteren, maar ook om de hele procedure van een behandeling grondig te doorlopen. Zijn er vragen, dan kan u deze in alle rust stellen.

In de eerste plaats gaat het om een samenwenwerking tussen dermatoloog Dr Mestdagh en u, omdat ook u een stem mag hebben. Samen worden de mogelijkheden doorlopen, samen wordt er beslist welke aanpak de beste is. Uiteraard steeds vanuit de deskundigheid van Dr Mestdagh, maar nooit zonder inspraak van u!

Dermatologie is zoals elke wetenschap steeds veranderend, vernieuwend. U mag erop vertrouwen dat Dr Mestdagh u de meest up-to-date kennis en technieken aanbiedt. U mag u verzekerd weten van een moderne dermatologie, met de meest recente wetenschappelijke kennis, zodat u kan genieten van de beste behandeling met de meest optimale technieken.

Dr. Mestdagh
H. Hartlaan 11
9160 Lokeren
09 348 80 94